Szczodrość jako cnota ważna dla rozwoju duchowego i jako droga do bogactwa

Szczodrość jako cnota ważna dla rozwoju duchowego i jako droga do bogactwa

Czy wiesz, że we wszystkich tradycjach mistycznych jednym z warunków rozwoju jest dawanie jałmużny, dzielenie się z potrzebującymi i rozwijanie szczodrości?

W tradycji buddyjskiej szczodrość – dawanie (dana) jest pierwszą z dziesięciu paramit – doskonałości, właściwości oświeconego umysłu.
Jest to jednocześnie właściwość, którą można praktykować, ćwiczyć i rozwijać nawet jako początkujący, a która przynosi wiele pozytywnych skutków. Jest między innymi drogą do bogactwa, ale przede wszystkim może przyczynić się do rozwoju jednostki.
Dla niektórych może być zaskakujące, że szczodrość jest jakością, której trzeba się nauczyć. Ale do tego, aby dawać, dzielić się mądrze potrzebna jest również wiedza.

Zapraszamy na kurs SZCZODROŚĆ JAKO CNOTA WAŻNA DLA ROZWOJU DUCHOWEGO I JAKO DROGA DO BOGACTWA na którym zajmiemy się tematami:
• jak praktykować szczodrość
• jak dzielić się z innymi, aby było to optymalne zarówno dla tych, z którym się dzielimy, jak i dla nas samych, dla naszego rozwoju.

PROGRAM:
1. Czym jest szczodrość jako doskonałość na ścieżce rozwojowej.
2. Jak dawać i dzielić się z innymi w mądry sposób.
3. Jak dawać, aby było to dla nas źródłem bogactwa (materialnego, mentalnego i duchowego).
4. Jak dawać, aby stało się to aktem, który transformuje nas na ścieżce rozwojowej.
5. Jak rozwijać właściwą intencję.
6. Jak uwalniać się od barier w rozwoju szczodrości:
• jak pracować z umysłowymi przeszkodami w praktyce szczodrości, takimi, jak splamienia, przeciwieństwa czy kajdany,
• jak przekroczyć błędne koło mentalności ubóstwa: „nie dam, bo nie mam, i nie mam, bo nie daję” albo „jak się podzielę, to zubożeję”,
• jak praktykując, uwalniać się od mentalnego przywiązania do ofiarowywanych przedmiotów (rozpoznawanie przywiązania i żądzy jako siły, która wiąże nas z przedmiotem w sposób wywołujący cierpienie).
7. Jak budować zdrowe, oparte na pozaosobistej życzliwości relacji z innymi, z którymi się dzielimy i którzy dzielą się z nami:
• jak prawidłowo kształtować relacje z innymi ludźmi, relacje z tymi, z którymi się dzielimy,
• jak adekwatnie rozpoznawać potrzeby innych,
• jak budować zdrowe relacje z biorcą i dawcą w trzech czasach,
• jak rozwijać wdzięczność i radość.
8. Jak rozwijać mentalność bogactwa.

Dostęp do kursu przez dwa miesiące, łącznie 255 minut nagrań.

Zamówienie

170.00

PLN

Zamów
Polityka prywatności

Regulamin

Copyright © 2020-2024 Janusz Wielobób